top of page

Transporti dhe Politikat e kthimit

Politika e transportit

Të gjitha porositë dërgohen përmes Shërbimit Postar dhe këto do të jenë tek ju brenda 5-7 ditëve të punës nga momenti i përzgjedhjes.

Ndryshimi i porosive

Të gjitha kërkesat/blerjet përpunohen menjëherë pas konfirmimit, blerjet/kërkesat e paraqitura konsiderohen përfundimtare.

 

Ne do të përpiqemi të akomodojmë kërkesat për ndryshimet eventuale ose kërkesat e anulimit, por nuk mund të ju garantojm disponueshmërin/mundësinë për çdo ndryshim eventual.  

Kontaktoni Shërbimin e Klientit në 045 474 416 apo në email shops@ymcakosovo.com për ndryshime në porosi ose për kërkesë për anulim.

Të gjitha kërkesat e ndryshimit i nënshtrohen tarifave shtesë të cilat do të faturohen veçmas.

Metodat e pagesës

Mënyra jonë kryesore dhe e vetmja e pagesës do të jetë me para të gatshme, kesh tek postieri.

bottom of page